اردوی جهادی بسیجیان ابوموسی در مدرسه ریحانه+ تصاویر

اردوی جهادی بسیجیان حوزه مقاومت بسیج مالک اشتر ابوموسی در مدرسه ریحانه در حال برگزاری است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نافذ آنلاین، بسیجیان جزیره ابوموسی در قالب اردوی جهادی مدرسه ریحانه ابوموسی را برای ورود دانش آموزان در اول مهر آماده سازی می کنند.

بسیجیان در قالب این اردو کلاس ها، راهروها و وسایل ورزشی مدرسه را رنگ آمیزی می کنند و تعمیرات مورد نیاز را انجام می دهند.
این اردو با هدف ایجاد و فراهم سازی محیطی شاداب و زیبا برای ورود دانش آموزان به مدرسه در حال برگزاری می باشد.