فتح الله زاده رویانیان به جرم ترکاندن بمب دستگیر شدند!

فتح الله زاده رویانیان به جرم ترکاندن بمب دستگیر شدند!

bmw  (از همان هایی که این فصل به پرسپولیس دادند) دستگیر و تحویل مراجع با صلاح و ذی سلاح و بی صلاح (!) شدند.

دستگیری این دو ترقه باز فوتبالی درحالی است که برخی کارشناسان براین باورند که باید چاشنی این بمب‌ها را که همان اموال ملت است از آنها گرفت تا این بساط آتش بازیشان جمع شود.از طرف دیگر به نظر می‌رسد که این دو عزیز بمب گذار در کنار بمب گذاری علاقه زیادی هم به کارواش دارند چرا که شب گذشته هر دو این ترقه بازان فوتبالی به خوبی همدیگر را شستند و گذاشتند کنار!

«کارواش بازی» این دو در حالی مد نظر است که شب گذشته در برنامه نود فتح الله زاده رسما با انواع واقسام قسم‌ها اعلام کرد که برای کشیدن ضامن بمب نکونام سقف را تا جایی که ایزوگام است رعایت کرده و تنها 350 میلیون تومان(درآمدی که کارگر زحمت کش در عمرش هم نخواهد دید) با او قرار داد بسته است.

براساس مشاهدات عینی از برنامه نود در ضمن این صحبت‌های فتح الله زاده که گویی دم خروسش بیرون زده بود به طور ناگهانی «عادل 007»(خنثی کننده بمب) وارد عمل شد وخطاب به فتح الله زاده «بمب ترکان معروف» گفت:

آقای فتح الله‌زاده زود ضامن بمب این دفعه بد جایی کشیدن چون نکونام اگر فقط سر تمرین اوساسونا «یه قل دو قل» بازی می‌کرد 1 میلیون یورو به او می‌دادند. چطور باور کنیم که 350 میلیون تومان به او داده‌اید؟

به هر ترتیب به نظر می‌رسد که فتح الله زاده که هر روز این طرف وآن طرف در حال ترکاندن بمب وانواع چاشنی‌های انفجاری است باید کمی بیش‌تر مواظب باشد تا به این زودی ضامن‌هایش خالی نشوند.