در جنگ اول و دوم بین الملل اگر سوخت ایران نبود شکست میخوردیم

رحیم پورازغدی در جمع مردم بوموسی گفت:عربستان سعودی تنها کشوریست در دنیا که اسم یک خانواده روش است.

 

بحث جغرافیای سیاسی و مالکیت ارزی بخواهد بررسی بشود .بحث خیلی فرا تر از دو سه تا جزیره است.

 

به عنوان ژاندارم منافع غرب نقش ایران در زمان شاه ، را بازی کنند.

 


 

 

 

پیروزی در جنگ اول و دوم کشیدن،چرچیل نخست وزیر انگلیس اعلام کردند که اگر بندر های وایران و نفت ایران نبود در جنگ اول و دوم بین الملل شکست میخوردیم و سوخت ما را ایران تامین می کرد،ما به برکت اشغال ایران و تسلط به ایران از طریق حکومت پهلوی بود که پیروز شدیم و بر جهان اسلام مسلط بشویم.