بازدید غلام حسین الهام از گمرکات بندرعباس

صبح امروز غلام حسین الهام معاون توسعه ومدیریت انسانی ریس جمهور از گمرکات بندرعباس بازدید کردند.

http://media.tasnimnews.com//Uploaded/Image/139110060001795.jpg

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نافذ آنلاین بوموسی ،صبح امروز غلام حسین الهام معاون توسعه ومدیریت وسرمایه انسانی ریس جمهور از گمرگات استان هرمزگان شهرستان بندرعباس بازدید کردند.